Chương trình phát triển đèn diệt khuẩn

2020-09-04 18:35:28 hongling

Chương trình phát triển đèn diệt khuẩn


Chip điều khiển chấn lưu thích ứng tích hợp ổ bán cầu 600V là chip được sử dụng trong đèn huỳnh quang compact. Con chip này bao gồm chuyển mạch điện áp 0 thích ứng, bảo vệ quá dòng hệ số đỉnh và cũng tích hợp một diode bootstrap. Phần cốt lõi của chip là một bộ dao động điều khiển bằng điện áp với tần số tối thiểu có thể điều chỉnh được bên ngoài. Tất cả các tính năng yêu cầu của chip điều khiển chấn lưu đều được tích hợp vào gói PDIP / SOIC 8 chân.