Phát triển giải pháp xông hơi mặt

2020-09-04 18:32:31 hongling

Phát triển giải pháp xông hơi mặt


Tín hiệu điện áp thấp làm cho trình điều khiển dừng đầu ra. Ngoài ra, độ rộng của xung đầu ra vẫn được giữ nguyên, một khi điện áp trên VCC vượt quá ngưỡng bật, trình điều khiển có thể dao động ở tần số ổn định hơn. Toàn bộ chip được điều khiển bởi một bộ dao động có tần số có thể được lập trình bên ngoài. Hiệu suất Latch-up và ESD của chip là tốt.